LÄRSTIG OM HÅLLBAR UTVECKLING

Välkommen!

Den här webbplatsen är till för pedagoger som undervisar i Vörå kommun inom småbarnspedagogiken upp till och med andra stadiet. Webbplatsen kan också intressera föräldrar, elever, annan skolpersonal eller personer som är nyfikna på hur Vörå kommun arbetar med hållbar utveckling i undervisningen.

Syftet med webbplatsen är att göra informationssökningen om undervisningen i hållbar utveckling lättillgänglig för pedagoger i Vörå kommun. I kommunen har en lärstig om hållbar utveckling tagits fram för att förenkla arbetet för lärarna och tillgodose alla kommunens elever med möjligheten till strukturerad undervisning i just hållbar utveckling. 

Mer om Vörå kommuns lärstig i hållbar utveckling lite längre ner här på sidan, men först lite bakgrundsinformation:


mellanrum

FN:s toppmöte 2015 enades medlemsstaterna om gemensamma globala mål för arbetet med hållbar utveckling 2016-2030. Handlingsplanen benämns Agenda 2030.

Syftet är att avskaffa extrem fattigdom och trygga välfärden på ett med tanke på miljön hållbart sätt.


De globala målen är 17 till antalet och mer information om dem hittar du genom att klicka på knappen här under:

Finland strävar efter att i all sin verksamhet konsekvent stöda genomförandet av Agenda 2030 både nationellt och internationellt. Du kan läsa mera om Finlands tillvägagångssätt genom att klicka på knappen här under:

mellanrum


I skolorna i Vörå kommun ska vi arbeta med Agenda 2030 och dess 17 globala mål enligt den lärstig för hållbar utveckling som arbetats fram i kommunen. Lärstigen är utformad så att några av de 17 globala målen tas upp varje år i undervisningen från småbarnspedagogiken till och med andra stadiet så att eleven tillgodosetts undervisning i alla 17 mål ett flertal gånger under sin skolgång i Vörå kommun. 

Klicka på bilden av Vörå kommuns lärstig gällande de 17 globala målen här till höger för att förstora och därmed förtydliga den: 


Förutom de globala målen innehåller lärstigen även specifika temaområden inom social-, ekologisk- och ekonomisk hållbarhet för varje årskurs.

Klicka på bilden av Vörå kommuns lärstig i hållbar utveckling här till höger för att förstora och därmed förtydliga den:


Klicka på bilden till höger för att se ett exempel på hur Vörå kommuns lärstig i hållbar utveckling ser ut i en specifik årskurs. 

Exempel, åk 3: 

De globala målen är: 3, 9, 11, 12 och 15 

Temaområdena är: Hälsa och välbefinnande (social hållbarhet), Fortplantning och biologisk mångfald samt Skogen (biologisk hållbarhet) och Trafik (ekonomisk hållbarhet).

© 2022 Vörå kommunAlla rättigheter reserverade.
Skapad med Webnode Cookies
Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång